FHPArtner main.jpg
Førstehjelp barn FHPartner.jpg
FHPartner hjertestarter.jpg
FHPArtner brannslukker.jpg
HMS 2.jpg
FHPArtner main.jpg

Når det står om minutter


FHPartner tilbyr kurs og materiell innen førstehjelp, brannvern og HMS

SCROLL DOWN

Når det står om minutter


FHPartner tilbyr kurs og materiell innen førstehjelp, brannvern og HMS

 

Kompetanse, kvalitet og trygghet

FHPartner (Førstehjelpspartner AS) ble etablert i Narvik i 2005. Vi er spesialisert innen førstehjelp, brannvern og HMS. Daglig leder Roger Hansen har mer enn 25 års erfaring fra bransjen, og er blant annet mangeårig leder av Ankenes Røde Kors, tidligere øvelsesleder fra Sivilforsvaret, samt tidligere leder for ambulansetjenesten i Ofoten. 

 
Førstehjelp barn FHPartner.jpg

Førstehjelpskurs


Formidling av forebyggende og livsgivende kunnskap

Bestill førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs


Formidling av forebyggende og livsgivende kunnskap

Bestill førstehjelpskurs

Det er nesten ute­lukkende vanlige folk som er nærmest når noen blir akutt syke eller det skjer en ulykke. Da er det i mange til­ feller livsviktig at man starte grunnleggende hjerte­ lungeredning til profesjonell hjelp kan komme å overta. 

Din innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve ved hjertestans.

I snart 10 år har vi holdt kurs om livreddende førstehjelp. På denne tiden har vi bygd opp en stor portefølje av både næringslivs- og privatkunder. 

Selv om alle kurs er tuftet på det samme basiskonseptet, er vi likevel opptatt av å relatere de ulike kursene opp mot hver enkelt kunde.

Vi tilpasser våre kurs til de ulike bransjene.

Vi tilpasser våre kurs til de ulike bransjene.

Er jeg hos elektrikere og foreleser fokuserer jeg ekstra på strømskader. Hos store entreprenører ser vi nærmere på fallskader, mens det andre steder kan være mest aktuelt å se på skadesituasjoner knyttet til kjemikalier.
— Roger Hanen
 

Trener på å tørre


 
Daglig leder Roger Hansen i FHPartner

Daglig leder Roger Hansen i FHPartner

Det verste man kan gjøre er å la være å gjøre noe. Opplever man det vanskelig å starte med munn til munn metoden, så kan man uansett komprimere hjertet. I en kritisk førstefase av førstehjelpen er det faktisk kompresjonene som er viktigst.
— Roger Hansen

Mange som har kommet til et ulykkessted har fått kjenne på frykten for å gjøre feile ting i førtehjelpsammenheng.

På kursene våre trener vi på dukker, men også på hverandre. Jeg lar ofte kursdeltakerne bruke hverandre både i trening på stabilt sideleie og kompresjoner. Ved å trenes i å tørre å berøre hverandre, trener man også på å tørre å bryte sin komfortsone når hjelpen virkelig trengs.

FHPartner hjertestarter.jpg

Hjertestarter


Opplæring i bruk av hjertestarter er et av kursene vi tilbyr våre kunder.

Få tilbud på hjertestarter

Hjertestarter


Opplæring i bruk av hjertestarter er et av kursene vi tilbyr våre kunder.

Få tilbud på hjertestarter

Salg og opplæring i hjertestarter er en av tjenestene FHPartner leverer.

Salg og opplæring i hjertestarter er en av tjenestene FHPartner leverer.

Når uhellet er skjedd kan det ofte stå om minutter, da er det en klar fordel at man vet hva man skal gjøre med det samme.
— Roger Hansen

Plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus rammer mellom 3000 – 5000 personer i Norge årlig. Sjansen for å overleve uten tidlig bruk av hjertestarter med god HLR er dårlig.

Hjernen dør etter ca 4 minutter uten tilførsel av oksygen. Det samme skjer med cellene i hjertet. For hvert minutt som går etter disse 4 første minutter, reduseres sjansen til å overleve med ca 10 %

FHPArtner brannslukker.jpg

Brannvern


FHPartner kan skreddersy produkter og kurs til din bedrift for å møte dagens krav og sikre trygghet i jobben.

Bestill kurs

Brannvern


FHPartner kan skreddersy produkter og kurs til din bedrift for å møte dagens krav og sikre trygghet i jobben.

Bestill kurs

Slukkekurs

Hvordan slukke brann mest mulig effektivt.

De fleste hjem og bedrifter har en eller flere slukkeapparat tilgjengelig, men ikke alle er trygg på hvordan man bruker disse når situasjoner oppstår. Brannvernloven og internkontrollforskriften stiller også krav til bedrifter og foretak om opplæring i brannvern. Hos FHPartner kjører vi kurs slik at du kan bli trygg på bruken av slukkerutstyr.

Sveiser.jpg

Kurs varme arbeid

Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

Vi kjører kurs fortløpende. Ta kontakt.


FHPArtner brannslukker.jpg

Service

Vær trygg på at alt fungerer når uhellet er ute.

Selv om de fleste hjem og bedrifter har tilgang til slukkerutstyr er det svært mange apparater som ikke er kontrollert etter forskriftene. Dette kan i værste fall medføre at slukkerutstyret ikke fungerer når det oppstår brann. Hos FHPartner har vi godkjent verksted for service og kontroll av brannvernutstyr. I tillegg kontrollerer vi slukkerutstyr ute hos kundene.

produkter

Har du de produktene du trenger for å hindre brann?

Det finnes en rekke produkter som alle skal dekke ulike behov for varsling og slukking av brann. Ei hytte, campingvogn, hjem, storkjøkken og ulike typer bedrifter kan alle trenge ulike typer varsling og slukkerutstyr. Ikke alltid like enkelt å vite hva du trenger. Hos FHPartner har vi god oversikt, og kan tilby produkter som dekker akkurat det behovet du har.

HMS 2.jpg

HMS


Ta viktige og riktige valg for å sikre en trygg arbeidsplass

Få hjelp til bedriftens HMS

HMS


Ta viktige og riktige valg for å sikre en trygg arbeidsplass

Få hjelp til bedriftens HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvernarbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Få hjelp til planlegging og gjennomgang av bedriftens HMS-system

Få hjelp til planlegging og gjennomgang av bedriftens HMS-system

Produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet. Alle bedrifter skal føre internkontroll/systematisk HMS-arbeid.
Dette er arbeidsgiverens ansvar.

Kilde: Arbeidstilsynet


FHPartner har lang erfaring med arbeidet rundt bedrifters HMS-systemer og kan bidra i planlegging og gjennomgang av din bedrifts behov.